Sanchin Dojo

Občasnké sdružení Sanchin Dojo z. s. je dobrovolným občanským sdružením občanů ve smyslu ust. § 2 odst.1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČO:02103257. Číslo bank. účtu sdružení je 2000490344/2010 u FIO Banky.

Cílem sdružení je:
-    rozvoj a propagace Goju Ryu Karate Do, Jiu-jitsu, Krav Magy a sebeobrany celkově;
-    sdružování a rozvoj svých členů v duchu tradičního bojových umění a jejich hodnot;
-    zdravý fyzický i duševní rozvoj a rozvoj zdravého sebevědomí svých členů;
-    začlenění sdružení do vyšší národní a mezinárodní organizační struktury pro karate a další sportovní odvětví;
-    výuka sebeobrany
-    vytvářet optimální podmínky rozvoje členů sdružení;
-    poskytovat sdružovací, informační, koncepční, koordinační, metodické, vzdělávací, organizační a reprezentační funkce pro karate a své členy;
-    pořádání a zajišťování sportovních a pohybově vzdělávacích akcí sdružení, vzdělávacích akcí a obdobných činností;
-    usilovat o získání grantů, příspěvků a jiné formy finanční a hmotné podpory nutné pro uskutečnění cílů sdružení

Výkonný výbor sdružení je: Ing. Jindřich Bulan (předseda), Mgr. Veronika Bulanová, Bc. Ivan Bařinka, Alena Šahinová, Lukáš Černý

Stanovy jsou k nahlédnutí ZDE

Činnost oddílu je finančně podporována Městem Benešov.


Členské příspěvky ve výši 2500 Kč/školní rok v sobě zahrnují:
- cvičení pod vedením akreditovaných a zkušených instruktorů
- 1 krát za 3 roky nové karate-gi (kimono)
- úhradu členských příspěvků za cvičence do asociací
- úhradu všech poplatků za zkoušky na stupně technické vyspělosti (STV)(páskování)
- barevné obi (pásky)
- certifikáty na absolvované STV
- průkazka
- možnost účastnit se oddílových a asociačních akcí
- možnost využití oddílových slev na nákup sportovních potřeb