Zásady

Zásady tradičního karate-DÓ: Dojo Kun a Dojo etiketa

Dojo Kun a jeho význam ( Higaonna Morio Sensei)


"Hitotsu Reigi O Omon Zuru Koto
" - Respektuj druhé
Všichni jsme si vědomi, jak je důležité respektovat ostatní v dojo, tento respekt má být vážný a ne pouze ukázkou několika pohybů. Tento respekt by měl být přenesen i do našich běžných životních aktivit doma, v práci i ve škole.
 
"Hitotsu Yuki O Yashinau Koto" - Buď odvážný
V dojo potřebujeme odvahu, stejně tak jako v běžných životních situacích. Pokud se k těmto výzvám nepostavíme čelem a budeme se jim vyhýbat, nemůžeme rozvíjet naši odvahu ani sebe sama.
 
"Hitotsu Shinshin O Renmashi" - Trénuj svoji mysl i tělo
V dojo se učíme kopat, udeřit a blokovat podle svých nejlepších schopností. V karate však usilujeme také o cvičení mysli, abychom se zlepšovali i jako lidé.
 
"Hitotsu Dento Karate O Mamori Hibino Tanren O Okotarazu Tsune Ni Kenkyu Kufu O Suru Koto" - Cvič každý den a ochraňuj tradiční karate
Denní cvičení karate přináší s sebou lepší a silnější techniku, současně vnáší i disciplínu a řád do každého našeho dne. Je velmi těžké cvičit denně v naší uspěchané době, ale i krátký čas věnovaný protažení nebo cvičení Sanchin je přínosný. Ochrana tradičního karate, tak jak bylo předáno Chojun Miyagi Senseiem Anichi Miyagi Senseiovi, je tím, co mínil Sensei Higaonna, když psal tento Dojo Kun. Kata a jedinečné tradiční aspekty celého systému mají být zachovány nedotčené pro příští generace.
 
"Goju Ryu Karate No Shinzui O Kiwameru Koto" - Usiluj o dosažení podstaty Goju Ryu
"Tak ohebný jak vrba, tak pevný jak hora Tai", tento řádek převzatý z básně Okinawského Goju Ryu Miyagi Senseie představuje ideál Goju Ryu. Pojetí našeho cvičení spočívá ve významu tohoto řádku, a říká nám, že máme usilovat o dosažení síly (Go), ale současně i o pružnost a jemnost (Ju). Je mnoho způsobů, kterými můžeme interpretovat Go a Ju. Goju karatista by měl začlenit náhled Go a Ju do každodenního života, například mít silný názor, ale rozumět i opačnému pohledu na věc, snažit se dosáhnout rovnováhy.
 
"Hitotsu Futofukutsu No Seishin O Yashinau Koto" - Nikdy se nevzdávej
Duch je nejdůležitější v okamžiku, kdy nás náš Sensei tlačí až na limity našich sil, měli bychom však vytrvat ve cvičení kata nebo kumite. Důvod nemusí být v tu danou chvíli zřejmý, nicméně mnoho karatistů přiznalo, že bez duchovního tréninku by selhali po vystavení náročné mentální nebo fyzické situaci mimo dojo.


 Dojo etiketa:

 •     Studenti by měli dodržovat tréninkový rozvrh. Neměli by na trénink přicházet pozdě.
 •     Před vstupem do dojo sejměte venkovní oblečení, jako například kabát, šálu a klobouk. Poté, co si u vchodu vyzujete boty, odložte je upraveně a seřazeně. Pokud naleznete neupravenou obuv, rovněž ji srovnejte.
 •     Pokud za vámi u vchodu stojí zkušenější student, nechte ho vstoupit první.
 •     Při vstupu do dojo proneste zřetelně nahlas slova "Onegai shimasu", která znamenají "prosím, pomoz mi".
 •     Při vstupu do dojo prokažte úctu ukloněním se dojo oltáři (k obrazu mistra).
 •     Vždy buďte zdvořilý k instruktorům, zkušenějším studentům a starším.
 •     Před začátkem cvičení zajděte na toaletu.
 •     Vždy se snažte udržovat cvičební oděv čistý a upravený. V dojo cvičte pouze v čistém oděvu.
 •     Buďte si vědomi svého fyzického stavu.
 •     Udržujte své nehty na nohou i na rukou upravené tak abyste předešli zranění ostatních studentů během společného cvičení.
 •     Nejezte hodinu před cvičením.
 •     Nezapomeňte na zahřívací cvičení na začátku každého cvičení, i když třeba cvičíte sami.
 •     Když pozorujete cvičení v dojo, seďte vhodným způsobem a neroztahujte nohy. Položte ruce do klína.
 •     Když instruktor ohlásí začátek cvičení, seřaďte se do řady směrem k dojo oltáři.
 •     Když instruktor zvolá "Mokuso" (meditace), zavřete oči, dýchejte zhluboka ze spodku žaludku, soustřeďte se na tanden (spodní část břicha) a snažte se dosáhnout soustředění.
 •     Při cvičení pozorně a opravdově poslouchejte udělené rady a vydané instrukce.
 •     Při používání cvičebních pomůcek s nimi zacházejte opatrně. Vždy je v pořádku vraťte na původní místo.
 •     Když vám instruktor udílí radu nebo instrukci, poslouchejte pozorně a upřímně. Nezapomeňte dát najevo, že jste radu slyšeli a radě rozumíte.
 •     Každý student by měl znát svůj fyzický stav, výdrž, a sílu. Nenuťte se dělat nemožné.
 •     Instruktor by si vždy měl všímat fyzického stavu každého studenta. Uprostřed tréninku je možné udělat krátkou přestávku.
 •     Pět minut před ukončením tréninku proveďte zklidňující cvičení společně se všemi studenty.
 •     Po ukončení závěrečných cvičení se posaďte do "seiza" v úvodním postavení.
 •     Zklidněte se a ztište se, soustřeďte svoji mysl a zopakujte si pravidla dojo (Dojo Kun)
 •     Ukloňte se instruktorovi, zkušenějším studentům a sobě navzájem s uznáním a úctou.
 •     Začátečníci a studenti s barevnými pásy by se vždy měli zeptat zkušenějších studentů, pokud mají nějaké otázky. Studovat karate za každé situace je velmi důležité.
 •     Nezapomeňte vždy poděkovat tomu, kdo Vám poskytl nějakou radu o karate.
 •     Koupele s extrémně horkou vodou pro nejsou pro vás dobré. Rovněž byste neměli ve vaně dlouho zůstávat.
 •     Cigarety poškozují vaše zdraví nesčetným množstvím způsobů. Kouření nemá ani jeden pozitivní účinek.
 •     Pokud jste zranění, nezačněte cvičit dříve, než je zranění úplně vyléčeno. Během této doby pozorujte tréninky.
 •     Při odchodu z dojo nezapomeňte říci "Arigato gozaimashita" (mnohokrát vám děkuji) nebo"Shitsurei shimasu" (promiňte, odpusťte)

Některé další body

 •     Když cvičíte s partnerem, ukloňte se a řekněte onegai shimasu před začátkem jakéhokoli cvičení. Po skončení poděkujte slovy arigato gozaimashita nebo domo arigato gozaimashita.
 •     Před cvičením každé kata se ukloňte a řekněte onegai shimasu.
 •     Při změně místa v dojo nepřecházejte přes řady. Jak jen to je možné jděte vnějškem nebo mezi řadami.
 •     Při úpravě kimona se ukloňte a otočte směrem od dojo oltáře. Neupravujte si kimono během cvičení, pokud vám tak není řečeno.
 •     Při postoji yoi mějte levou ruku na pravé. Pravá před levou znamená smrt. Totéž platí pro kimono (karate gi). Levá strana by měla být přes pravou.